Mgr. Iva Pánková

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Notářství patří spolu s advokacií a soudnictvím k nejvýznamnějším a nejstarším právním institutům. 
Historii notářství lze charakterizovat jako přechod od dokumentu soukromého ke kategorii dokumentu veřejného a to prostřednictvím notáře.
Počátky samotné instituce notářství nalézáme ve starém Římě, kde se objevuje písař zvaný „tabellio“, který sepisoval
nejrůznější listiny, především o právních úkonech. 
Po rozpadu Římské říše pokračuje vývoj na univerzitách v sousedící Itálii a toto období můžeme označit za zlatý věk notářství, neboť se zde podařilo dosáhnout takové úrovně a dokonalosti sepisování listin a institutu notářů vůbec, že se italské notářství stalo vzorem a inspirací pro většinu evropských států.
Takto je popisována historie notářství a nyní se přesouváme do součastnosti a pokračujeme s tradicí notářství.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky